Internet Banking

AICT tự hào là công ty đầu tiên nghiên cứu phát triển và triển khai thành công Internet Banking cho Ngân hàng Á Châu và một số ngân hàng khác. Internet Banking được xây dựng trên nền web cùng với sự đa dạng các sản phẩm nghiệp vụ ngân hàng và giảm thiểu các quy trình nhập liệu nhằm mang đến các tiện nghi thực sự cho khách hàng. Bên cạnh đó phần mềm Internet Banking do AICT phát triển có đầy đủ các phương pháp bảo mật hiện đại, đảm bảo an toàn cho các giao dịch của khách hàng.

Chúng tôi đã xây dựng gần 100 tính năng nghiệp vụ ngân hàng điện tử. Bên cạnh các nghiệp vụ ngân hàng truyền thống chúng tôi còn cung cấp các nghiệp vụ ngân hàng chuyên biệt dành cho các khách hàng đặc biệt.

Ngoài ra, Internet Banking của chúng tôi có các chuẩn giao tiếp mở, có khả năng kết nối với hầu hết các hệ thống thanh toán khác nhằm cung cấp nghiệp vụ ngân hàng cho các giao dịch thương mại điện tử.