Trading System

Sau một thời gian nghiên cứu và phát triển phần mềm Thanh Toán Quốc Tế, AICT tự hào đã triển khai thành công phân hệ TTQT cho nhiều ngân hàng như ngân hàng Á Châu, Vietbank , Daiabank, KienLongbank…

Phần mềm TTQT của công ty chúng tôi được xây dựng với đầy đủ các sản phẩm của phân hệ TTQT như: L/C, D/P, T/T, banker Guarantee (bảo lãnh ngân hàng), shipping Guarantee (bảo lãnh nhận hàng)…

Phần mềm được xây dựng với cách nhập liệu đơn giản, giao diện thân thiện, dễ sử dụng giúp người sử dụng dễ thao tác, làm việc nhập liệu trở nên đơn giản và ít sai sót.

Chúng tôi cung cấp cho quý công ty đầy đủ các nghiệp vụ thanh Toán Quốc Tế theo chuẩn quốc tế và được quản lý theo những yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra phần mềm TTQT của chúng tôi có thể truy xuất nhiều dữ liệu phục vụ những báo cáo chi tiết của quý công ty cũng như những báo cáo quý công ty cần để báo cáo thuế hay Ngân hàng Nhà nước theo đúng mẫu chuẩn của Cục thuế cũng như Ngân hàng Nhà nước.

Phần mềm TTQT của chúng tôi có thể kết nối với các phân hệ khác như tiền gởi, tiến vay, …giúp tạo thành một giao dịch khép kín và quý công ty sẽ không phải thao tác nhiều làm tiết kiệm nhân sự và giảm thiểu rủi ro, sai sót.

Các hạch toán thu phí, thu ký quỹ L/C, thanh toán L/C,… đều được chương trình hạch toán tự động. Hơn nữa, phần mềm TTQT của chúng tôi có chuẩn giao tiếp mở, có thể truy xuất ra Microsoft Word, Excel,… nhằm cung cấp thêm nhiều tiện ích cho khách hàng.