Securities

AICT rất tự hào đã triển khai thành công phần mềm chứng khoán cho công ty chứng khoán ACBS và góp phần giúp ACBS trở thành một trong 10 công ty chứng khoán dẫn đầu trong cả nước.

Phần mềm chứng khoán ACBS được cung cấp bởi công ty AICT chúng tôi được xây dựng với cách nhập liệu đơn giản dễ sử dụng giúp người sử dụng dễ thao tác, làm việc nhập liệu trở nên đơn giản và ít sai sót và việc đặt lệnh trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Với giao diện thân thiện giúp khách hàng của quý khách dễ dàng xem số dư tiền, số dư ký quỹ …

Tất cả các hạch toán kế toán như ứng tiền ngày T, cắt tiền mua chứng khoán, thanh toán tiền bán chứng khoán, margin, quản lý nợ vay ký quỹ… đều được chương trình xây dựng hạch toán tự động một cách chính xác, đúng ngày giúp quý công ty giảm nhân sự và sai sót.

Ngoài việc cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ của chứng khoán như đắt lệnh mua bán chứng khoán, ứng tiền tự động, margin … phần mềm chứng khoán của công ty chúng tôi còn có kết nối trực tiếp giữa tài khoản chứng khoán và tài khoản tiền gởi của khách hàng của quý khách giúp việc chuyển tiền từ tài khoản tiền gởi qua tài khoản chứng khoán nhanh chóng.

Là một trong số ít các phần mềm cung cấp cho quý khách chương trình quản lý sổ cổ đông, đặt ệnh định chế tài chính, tính phí lưu ký theo ngày và thu theo tháng, phân biệt số dư chứng khoán sàn HOSE, HNX, UPCOM…

Ngoài ra phần mềm chứng khoán của chúng tôi có thể truy xuất nhiều dữ liệu phục vụ những báo cáo chi tiết của quý công ty cũng như những báo cáo quý công ty cần để báo cáo thuế hay sở giao dịch chứng khoán theo đúng mẫu chuẩn của Cục thuế cũng như Sở Giao dịch Chứng khoán