Định hướng dịch vụ

Các hoạt động của Công ty được định hướng chính vào các dịch vụ công nghệ thông tin

  • Kinh doanh phần cứng và phần mềm máy tính, thiết bị viễn thông và mạng dữ liệu.
  • Tư vấn, thiết kế, phát triển và tích hợp các giải pháp và hệ thống công nghệ thông tin.
  • Gia công, phát triển phần mềm ứng dụng và địa phương hóa các sản phẩm phần mềm đóng gói.
  • Dịch vụ tư vấn, đào tạo, hỗ trợ và bảo hành, bảo trì các hệ thống công nghệ thông tin.
  • Thiết kế và triển khai các giải pháp kỹ thuật hạ tầng (Mạng LAN, WAN, Data Center, các hệ thống phụ trợ như hệ thống giám sát, hệ thống an toàn, hệ thống chống sét, hệ thống nguồn, hệ thống điện thoại…).
  • Thiết kế, phân tích, đánh giá, chọn lựa giải pháp đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
  • Phân tích và thiết kế các yêu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng (Core Banking, Securities, Investerments, Capital, Leasing, Trace Finance, vv...). Phân tích các yêu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực liên quan đến tin học hóa quản trị doanh nghiệp (ERP).