Năm đánh dấu việc thành lập CTCPTH Á Châu tại TP. Hồ Chí Minh (Asia Information Joint Stock Company - AICT) với số vốn pháp định 10 tỷ VNĐ. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực tư vấn, triển khai các giải pháp tài chính - ngân hàng.

Mở rộng và triển khai một số hệ thống như hệ thống chấm điểm, hệ thống chuyển đổi vốn nội bộ, hệ thống giao dịch vàng

Thành lập chi nhánh Hà Nội

Đạt cột mốc 250 nhân viên. Hoạt động trên 30 tỉnh thành trên toàn quốc. Số lượng nhân viên có bằng đại học và trên đại học chiểm tỷ lệ 70%.

Ký hợp động với Ngân hàng Đại Á để thực hiện và triển khai hệ thống ngân hàng lõi và ngân hàng điện tử.

Triển khai thành công hệ thống DNA cho Ngân hàng ACB