2011

Mở rộng và triển khai một số hệ thống như hệ thống chấm điểm, hệ thống chuyển đổi vốn nội bộ, hệ thống giao dịch vàng