Phòng Kinh doanh

Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp

  • Thường xuyên tiếp xúc với khách hàng để lắng nghe và nắm bắt yêu cầu của khách hàng
  • Phối hợp với các nhà cung cấp để tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu, POC…các sản phẩm thiết bị và giải pháp mới cho khách hàng.
  • Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật để tư vấn và đề xuất phương án đầu tư hiệu quả cho khách hàng.